Now showing items 1642-1661 of 2296

  • R&D in natural resource based industries: Governments should prioritize innovation which reduces environmental hazards 

   Greaker, Mads (Oslo Business School, Oslo Metropolitan University, 2020-10-21)
   Sustainable yield from a natural resource áuctuates in response to both natural conditions and harvesting practices. On the one hand, research and development (R&D) may reduce the áuctuations through more knowledge of ...
  • Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2014 

   Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   I desember 2014 ble undersøkelsen fra tidligere år repetert for å oppdatere oversikten over hva studentene fra yrkesfaglærerutdanningen (YFL) i restaurant- og matfag (RM)arbeider med etter at utdanningen er over.
  • Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2015 

   Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akeshus, 2016-01)
   Sent november 2015 ble undersøkelsen fra tidligere år repetert for å oppdatere oversikten over hva studentene fra yrkesfaglærerutdanningen (YFL) i restaurant- og matfag (RM)arbeider med etter at utdanningen er gjennomført.
  • Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, 2016 

   Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   I begynnelsen av desember 2016 ble undersøkelsen fra tidligere år repetert for å oppdatere oversikten over hva studentene fra yrkesfaglærerutdanningen (YFL) i restaurant- og matfag (RM)arbeider med etter at utdanningen er ...
  • Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, avgangskullet 2017 

   Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2018-01)
   I begynnelsen av desember 2017 ble alumniundersøkelsen fra tidligere år repetert for å oppdatere oversikten over hva studentene fra yrkesfaglærerutdanningen (YFL) i restaurant- og matfag (RM) arbeider med etter at utdanningen ...
  • Et råd for framtiden? 

   Andreassen, Tone Alm; Egeland, Cathrine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   På oppdrag fra Statens råd for funksjonshemmede har AFI gjort en evaluering av rådets posisjon og arbeidsform med sikte på at denne skal være grunnlagsmateriale for rådets egenevaluering. Statens råd for funksjonshemmede ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Rapporten gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser ...
  • Reading into Norwegian Wool 

   Colburn, Mae (Oslo, SIFO, 2012)
   Denne bibliografien skal gi leseren en oversikt over litteratur om norsk ull. Den legger vekt på ny litteratur, fokuserer på klestekstiler, og inkluderer kilder skrevet på både norsk og engelsk. Denne forskningen ble ...
  • Realisering av arbeidstidspreferanser blant leger og sykepleiere 

   Abrahamsen, Bente (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Profesjonslitteraturen gir et bilde av profesjonelle som sterkt motiverte og med arbeidet som sin viktigste livsinteresse (Freidson 2001). Profesjonelles innsats i helsesektoren støtter bare delvis opp om dette inntrykket, ...
  • Redaktørliv 

   Sørensen, Bjørg Aase (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   Delrapport etter en arbeidsmiljøundersøkelse i norske medier foretatt av Arbeidsforskningsinstituttet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening. I 2002 deltok vel 3000 norske medieansatte i en stor ...
  • Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 – hva ble effekten? 

   Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2005)
   Første januar 2005 ble merverdiavgiften på mat redusert fra 12 prosent til 11 prosent. Sammenlignet med desember 2004 med januar 2005, gikk imidlertid matvareprisene opp med 0,1 prosent (fra desember 2003 til januar 2004 ...
  • Referansebudsjettet 1987 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1987)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1987, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1988 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1988)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1988, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1989 - mars 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1989)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1989, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1989 - november 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1998)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1989, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1991 - mars 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1991)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1991, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1991 - november 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1991)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1991, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1992 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1992)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1992, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1993 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1993)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1993, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1994 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1994)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1994, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.