Now showing items 1486-1505 of 2656

  • Made to fit 

   Klepp, Ingun Grimstad; marbj; Skoland, Eli (Oslo, SIFO, 2013)
   Nummer: 9-2013 Tilknyttede prosjekter Made to fit
  • Makerspaces i skandinaviske bibliotek: tilnærming og motivasjon - en casestudie 

   Olszeth, Lene (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. 

   Nordahl, Thomas (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeidet mellom hjem og skole, og er utarbeidet innenfor evalueringen av Reform 97. Undersøkelsen bygger både på kvantitative og kvalitetive data der skoleledere, lærere og foreldre har vært informanter. ...
  • Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe 

   Helgesen, Marit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2006)
   Rapporten beskriver og analyserer individuell og kollektiv brukermedvirkning i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Brukere medvirker på individnivå direkte i relasjonen med profesjonelle. Denne relasjonen blir utformet ...
  • Mange vil hjelpe, men hjelper det? En gjennomgang av hjelpetjenester for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

   Leirvik, Mariann Stærkebye; Aasland, Aadne; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-06)
   Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan hjelpetjenestene for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fungerer, med et spesielt fokus på de særskilte tjenestene på tematikken ...
  • Mangfoldet er uroens mor"". Endrede institusjonelle forutsetninger for tillit i verdikjeden for matvarer 

   Jacobsen, Eivind (Lysaker, SIFO, 1999)
   Tillit er et element som må være tilstede for at transaksjoner skal kunne gjennomføres (se for eksempel Williamsson 1985). Dette er spesielt uttalt i tilknytning til kjøp og salg av matvarer, fordi maten, som føde innebærer ...
  • Mangfoldet er uroens mor"". Endrede institusjonelle forutsetninger for tillit i verdikjeden for matvarer 

   Jacobsen, Eivind (Lysaker, SIFO, 1999)
   Tillit er et element som må være tilstede for at transaksjoner skal kunne gjennomføres (se for eksempel Williamsson 1985). Dette er spesielt uttalt i tilknytning til kjøp og salg av matvarer, fordi maten, som føde innebærer ...
  • Mangfoldig omsorg 

   Nergård, Trude B. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   The aim of the project The project, entitled "Multicultural elderly care", which was initiated by KS (the Norwegian Association of Local and Regional Authorities), examines three immigrant groups' expectations towards old ...
  • Mangfoldsåret 

   Henningsen, Erik; Skålnes, Sigrid (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   FoU -prosjektets formål var å analysere virkningene av markeringsåret for kulturelt mangfold som ble gjennomført i 2008 innenfor kulturfeltet. Prosjektet fokuserte på organiseringen av Mangfoldsåret på nasjonalt og regionalt ...
  • Mangfoldsledelse 

   Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   AFI har fått i oppdrag fra Virke å lage en oppsummering av eksisterende forskning på temaet mangfoldsledelse og hvilke effekter mangfoldsledelse kan ventes å gi. Rapporten presenterer en hovedsakelig internasjonal litteratur ...
  • Mangfoldsledelse 

   Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   AFI har fått i oppdrag fra Virke å lage en oppsummering av eksisterende forskning på temaet mangfoldsledelse og hvilke effekter mangfoldsledelse kan ventes å gi. Rapporten presenterer en hovedsakelig internasjonal litteratur ...
  • Markedet for hvite/brunevarer i Norge 

   randil; Schjøll, Alexander (Oslo, SIFO, 2007)
   Notatet tar for seg konkurranseforholdene og forbrukerrettighetene i markedet for hvite/brunevarer i Norge. Vi definerer markedets størrelse ut fra to forskjellige kilder. Disse kildene brukes så til å beregne konsentras ...
  • Markedsbasert utbyggingspolitikk 

   Berit Nordahl; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Rapporten belyser fem storbykommuners utbyggingspolitikk slik den formes i samspillet mellom myndighet og marked. Studien viser at kommunene ønsker mer styring med nybygging og sterkere innflytelse over hva som bygges hvor. ...
  • Markedsføring av økologiske produkter i utvalgte land 

   Jacobsen, Eivind (Oslo, SIFO, 2007)
   I denne rapporten ser vi på utviklingen i de økologiske markedene i Storbritannia, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Vi ser på markedenes volum og vekst, på sertifiserings- og merkeordninger og de viktigste aktørene. ...
  • Markedsføringsstrategier og forbrukerbeskyttelse i levende reklame mot barn og unge 

   Sverdrup, Sidsel (Lysaker, SIFO, 1992)
   Denne arbeidsrapporten er en del-rapport fra et nordisk prosjekt med tittelen 'Otraditionella marknadsforingsmetoder mot barn och unga'. Prosjektet bestAr av fire separate delrapporter som kan leses uavhengig av hverandre.
  • Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana 

   Scodeller, Joanna (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
  • Maskinføreres arbeidsmiljø - på godt og vondt 

   Grimsmo, Asbjørn; Frøyland, Kjetil; Lunde, Per Halvor; Gould, Kristian (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2002)
   På oppdrag fra Fondsstyret for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen har Arbeidsforskningsinstituttet AS i løpet av 2002 gjennomført en intervju- og spørreskjema-undersøkelse blant maskinførere i anleggsbransjen ...
  • Maskinføreres arbeidsmiljø - på godt og vondt 

   Grimsmo, Asbjørn; Frøyland, Kjetil; Lunde, Per Halvor; Gould, Kristian (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2002)
   På oppdrag fra Fondsstyret for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen har Arbeidsforskningsinstituttet AS i løpet av 2002 gjennomført en intervju- og spørreskjema-undersøkelse blant maskinførere i anleggsbransjen ...