Now showing items 1383-1402 of 2656

  • La oss snakke om seksualitet! : seksuell helse hos menn med kronsik hjertesvikt 

   Marklund, Sara Ulrika; Stokke, Ida Brustad (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
  • Labour migration from Central Asia to Russia – State Management of Migration 

   Marthe Handå Myhre (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   This report investigates the Russian state's management of labour migration from Central Asia. It explains recent law amendments and also brings in the perspective and experiences of relevant nonstate actors. What are the ...
  • Et lag rundt læreren 

   Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut; Jarning, Harald (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Kunnskapsoppsummeringen inngår som første leveranse i et prosjekt finansiert av Utdannings­direktoratet for å utvikle modeller for tverrfaglig/flerfaglig arbeid i skolen (et lag rundt læreren). Oppsummeringen består av 5 ...
  • Et lag rundt læreren 

   Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut; Jarning, Harald (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Kunnskapsoppsummeringen inngår som første leveranse i et prosjekt finansiert av Utdannings­direktoratet for å utvikle modeller for tverrfaglig/flerfaglig arbeid i skolen (et lag rundt læreren). Oppsummeringen består av 5 ...
  • Land is life : kvinners jordrettigheter i Zambia 

   Matheson, Nora; Simensen, Sigrid; Bentsen, Anine; Nordberget, Cathrine; Berg, Ingrid Schistad (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
  • Langt igjen? 

   Finnvold, Jon Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
   The report documents findings from two separate empirical investigations. Chances of success Part I is based on a register study, using 1985 as a baseline year. What are the chances to succeed in the educational ...
  • Langtidseffekter av nasjonale utviklingsprogram 

   Skålnes, Sigrid; Frants Gundersen; Skogheim, Ragnhild; Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Rapporten evaluerer to nasjonale utviklingsprogram; Utkantprogrammet (1997-2001) og Tettstadprogrammet " Miljøvennlege og attrative tettstader i distrikta" (2001-2005). Programma vart finansierte av Kommunal- og ...
  • Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet. En empirisk analyse basert på levekårsundersøkelsen 2007 

   Per Medby; Astrup, Kim (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Prosjektet skal avdekke kjennetegn med husholdninger som i lang tid leier bolig. Prosjektet anslår hvor mange langtidsleietakere som finnes. Det undersøkes også hvilke levekår langtidsleiere har. Tilknyttet prosjekt Økt ...
  • "Lav terskel, rask oppfølging" 

   Margrete Gaski; Ivar Lie (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten er en evaluering av opprettelsen av ungdomsservicekontorer i de fire kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Tana i Indre Finnmark. Rapporten viser at kontorene har noe ulike aktivitetsprofil. Organiseringen ...
  • Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? 

   Barlindhaug, Rolf; Astrup, Kim; Berit Nordahl (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Fire prosent av beboerne i lavinnskuddsboliger bygget i perioden 2005-2008 misligholdt felleskostnadene i 2008. Rentenedgang vil bidra til å dempe fremtidige betalingsproblemer, mens større arbeidsledighet vil virke motsatt. ...
  • Låneopptak 1995-96. Husholdningenes atferd i lånemarkedet de siste to år 

   Poppe, Christian (Lysaker, SIFO, 1997)
   I det siste har spørsmålet om vi er på vei inn i en ny jappetid vært mye fremme i media. Parallelt med oppslag om sterkt økende boligpriser, stor aktivitet i lånemarkedet og vekst i det private forbruket, meldes det om ...
  • Låneopptak 1995-96. Husholdningenes atferd i lånemarkedet de siste to år 

   Poppe, Christian (Lysaker, SIFO, 1997)
   I det siste har spørsmålet om vi er på vei inn i en ny jappetid vært mye fremme i media. Parallelt med oppslag om sterkt økende boligpriser, stor aktivitet i lånemarkedet og vekst i det private forbruket, meldes det om ...
  • Låneopptak og betalingsproblemer. Husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-1998 

   Poppe, Christian (Lysaker, SIFO, 1999)
   Perioden 1995–98 var en markant oppgangstid for Norge, med både sysselsettingsvekst og reallønnsvekst. Den økonomiske krisen som innledet dette tiåret var et tilbakelagt stadium. Men så kom renteoppgangen høsten 1998, og ...
  • Låneopptak og betalingsproblemer. Husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-1998 

   Poppe, Christian (Lysaker, SIFO, 1999)
   Perioden 1995–98 var en markant oppgangstid for Norge, med både sysselsettingsvekst og reallønnsvekst. Den økonomiske krisen som innledet dette tiåret var et tilbakelagt stadium. Men så kom renteoppgangen høsten 1998, og ...
  • LEAN i solnedgang 

   Bygdås, Arne Lindseth; Falkum, Eivind (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Rapporten beskriver utviklingen av REC Herøya med vekt på de to siste årene før beslutningen om produksjonsstopp ble tatt i april 2012. Rapporten har to hensikter. Den skal for det første vise hvordan LEAN-konseptet ble ...
  • Learning methods - focus on reflective learning 

   Lappen, Reidun (Academy of special education publishing house, 2011)
  • Learning methods - how to learn social work 

   Kokkersvold, Else (Academy of special education publishing house, 2011)
  • Learning outcome in professional education: The influence of institutional and student characteristics 

   Aamodt, Per O. (Høgskolen i Oslo, 2005)
   This study aims at analysing how students’ learning outcome is affected by three sets of factors: students’ background, the teaching environment and students’ own effort and learning style. The analyses are based on a set ...
  • Ledelse og konflikthåndtering 

   Pedersen, Anette Haglund (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
  • Ledelse og lederutdanning i kommunenes helse- og omsorgstjeneste 

   Pettersen, Karen Sofie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester og på store samfunnsøkonomiske utfordringer (St.meld. nr. 47 ...