Now showing items 1005-1024 of 2296

  • Jakten på de gode modeller 

   Gamperiene, Migle; Bull, Helga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet er en sentral politisk målsetting i de fleste europeiske land. I Norge adresseres dette problemområdet til blant annet IA-avtalens delmål 2. ”Flexicurity” ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • Jakten på den gode styringsmodellen 

   Saxi, Hans Petter; Stigen, Inger Marie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2006)
   Evalueringen viser at det er svært delte meninger om hvor vellykket innføring av parlamentarisme i Hedmark fylkeskommune har vært. Posisjonen er positiv, mens opposisjonen og særlig de ansatte i fagavdelingene i ...
  • Jammen hjalp det ikke! 

   Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
   Prosjektet «Skolen som arena for barn og unges psykiske helse» er gjennomført på oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) i perioden mai 2013–juni 2018. Direktoratene ønsket å iverksette et ...
  • Jeg forener? Organisasjonsevaluering av UNiO 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   AFI har på oppdrag fra organisasjonsutvalget i Unio gjennomført en organisasjonsevaluering som innebefatter både en evaluering av Unios nåværende organisering og hvordan denne kan videreutvikles. Rapporten kombinerer ...
  • «Jeg gleder meg til torsdag» 

   Moen, Bjørg (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   The senior centers are important for the preventive health work for elders. They are localized in local communities and this makes them open (accessible) to many elderly people. Still there are few elders with migrant ...
  • Jeg liker penger og skulle gjerne hatt mer…. Samtaler med barn og unge om det å vokse opp i en kommersiell hverdag 

   Brusdal, Ragnhild (Lysaker, SIFO, 2000)
   Det skrives å snakkes mye om dagens unge og hvordan det er å vokse opp i dag. Mange voksne uttrykker bekymringer for de oppvoksende slekter. En av disse bekymringene knytter seg til det vi kan kalle kommersialiseringen av ...
  • Jeg vil ikke stå utenfor - Arbeid og utdanning med brukernes øyne 

   Norvoll, Reidun (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   I de senere årene har det vært økt fokus på psykisk helse, utdanning og arbeid. På denne bakgrunn har Erfaringskompetanse.no bedt AFI undersøke hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som ...
  • Jobpics 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
  • Journalistisk kvalitet – hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen? 

   Grimsmo, Asbjørn; Heen, Hanne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   I denne rapporten, finansiert av Rådet for anvendt medieforskning, drøfter vi begrepene virksom­hetens sosiale kapital og journalistisk kvalitet. Vi bruker Journalistundersøkelsen 2012 til å lage et mål for redaksjonenes ...
  • Journalistundersøkelsen 2012 

   Grimsmo, Asbjørn; Heen, Hanne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjort systematiske arbeidsmiljøundersøkelser blant journalister omkring hvert 10. år siden 1978, og undersøkelsen som rapporteres her, er den siste i rekken så langt.
  • Julegavehandel 1998 

   Borch, Anita (Lysaker, SIFO, 1998)
   Siste halvdel av november har SIFO gjennomført en landsomfattende undersøkelse av julegavehandelen 1998. I alt 1001 nordmenn over 15 år har uttalt seg om hva de tenker å gi til partner, egne barn og foreldre, samt hvor mye ...
  • Julegaver 2012 

   Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2012)
   Denne landsrepresentative undersøkelsen omhandler praksiser, holdninger og regler knyttet til julegavegiving anno 2012. Deler av materiale vil derfor bli sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 1992, 1998 og 2001. ...
  • Julens betydning 

   Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2004)
   Nummer: 10-2004 Julen er en feiring av kvinnelige verdier og kjernefamilien. Eldre og generelt dårlig integrerte er blant dem som oftest ekskluderes fra feiringen. Julen er en feiring av kvinnelige verdier og kjernefamilien. ...
  • Julens mat og måltider 

   Bugge, Annechen Bahr (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2006-01)
   In this report we have taken a closer look at food and the significance of meals during the Christmas season. Among the questions that the report set out to answer are: What is traditional Norwegian Christmas food? What ...
  • Kalendergaver 2012 

   Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2012)
   Dette notatet omhandler nordmenns praksiser knyttet til julekalendre, både kalendre med ferdig utfylt innhold (godteri og annet) og selvlagde julekalendre med kalendergaver. Undersøkelsen viser at 57 % nordmenn oppga at ...
  • Kampen om lokalene 

   Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Lysaker, SIFO, 1998)
   I denne rapporten har vi sett på markedet for kjøp og leie av dagligvarerelaterte lokaler, med det for øye å se etter mekanismer av betydning for slike vertikale bindinger og etableringshindringer. Vi har fokusert på kampen ...
  • Kan jeg stole på dette? - En kvantitativ undersøkelse av bachelorstudenters kildevurdering 

   Jenssen, Maria Lefdal (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Vi lever i dag i et informasjonssamfunn der tilgangen til informasjon er stor og ubegrenset. Vi får informasjon gjennom ulike kanaler, og informasjonen har ulike hensikter enten det er å informere oss eller å påvirke oss. ...
  • Kan noen hjelpe til med pisking og røring? 

   Helstad, Sigrid Knutsdatter (2004)
   Nummer: 2-2004 Tilknyttede prosjekter Tester av husholdsprodukter
  • Kan PRESEP-score være en god erstatter for qSOFA ved prehospital identifisering av voksne sepsispasienter? 

   Schibevaag, Kristian Camilo Rivedal; Årethun, Sondre Selmer (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Hensikt: Etter egne erfaringer, samtaler med kollegaer i tjenesten, og leste fagartikler, har vi fått inntrykket av at qSOFA virker dårligere enn ønsket. Hensikten med dette studiet er å sammenligne et annet verktøy ...