Now showing items 733-752 of 2296

  • Gammel industri med nytt innhold 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Wathne, Christin Thea (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
   Denne rapporten gir en analyse av de organisatoriske endringene som ble gjennomført ved TINE Heimdal i perioden fra 2001 og frem til i dag – endringer som innebærer en overgang fra en kontrollerende bedrift til en som er ...
  • Garnityr eller fotojournalistikk En undersøkelse om dybdereportasjen er i et produksjonsskifte fra avis til alternative arenaer 

   Dæhli, Henriette (HiOA, 2017)
   I denne fordypningsoppgaven undersøker jeg hvor produksjonen av dyptgående fotoreportasjer foregår og hvilke konsekvenser dette har for journalistikken i fotojournalistikken. Ved å vektlegge to hovedtemaer; redaksjonelle ...
  • Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger 

   Engebrigtsen, Ada; Fraenkel, Johanna; Pop, Daniel (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2014)
   Background This report on "Streetlife . The situation of foreign citizens that beg" is commissioned by the Ministry of Justice and Security. Since around 2007, we have seen an increasing migration of foreign citizens ...
  • Gåatome - laanta jí¯h juhtemegeajnoeh - 

   Berg-Nordlie, Mikkel; Skålnes, Sigrid (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012)
   Rapporten er ei evaluering av reindriftas distriktsinndeling i Nordland og områdegrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Begge disse to delene av arbeidet fokuserer på medvirkning i grensereguleringsprosessen, og på ...
  • Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse 

   Schjøll, Alexander; Vittersø, Gunnar (Oslo, SIFO, 2010)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke omfanget og betydningen av gårdsmat og gårdshandel som et tilbud til forbrukere og ferierende turister i Norge. Rapporten diskuterer spesielt hvordan gårdshandel inngår som del ...
  • Gjeld til å bære? 

   Gulbrandsen, Lars (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007)
   Nordmenn låner til bolig som aldri før. Over tid har et økende antall husholdninger skaffet seg boliglån, og de utestående beløp øker stadig. Samtidig er det også stadig flere som benytter seg av ulike tilbud om forbrukskreditt. ...
  • Gjeldsandel = ax + b. Hvor godt kan gjeldsandel hos norskregistrerte, børsnoterte selskaper uttrykkes lineært på grunnlag av selskapsspesifikke verdier 

   Sættem, Torstein Lauvstad; Hovland, Markus Lysholm (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Utgangspunktet for oppgavens problemstilling og innhold er et ønske om å studere et bedriftsøkonomisk felt med kvantitativ tilnærming. Det ble valgt å se på kapitalstruktur.
  • Gjeldsordninger i velstands-Norge 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oslo, SIFO, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 193 gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete — 97 fra 1999 og 96 fra 2004. Sammensetningen av søkergruppen på de to måletidspunktene sammenliknes for å identifisere variasjoner i ...
  • Gjeldsordninger under press 

   Poppe, Christian (SIFO, Nydalen, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 78 endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003. Rapporten tar bl.a. for seg begrunnelsene for begjæringene, de økonomiske endringene som er skjedd i skyldnernes økonomi siden ...
  • Gjennom nåløyet 

   Søholt, Susanne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   Rapporten omhandler hva slags fremgangsmåter og strategier som utvikles i etniske miljøer over tid for å ta hånd om egen boligsituasjon, og hvordan strategiene varierer mellom tre grupper. På et overordnet nivå handler ...
  • Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009 

   Kristofersen, Lars B.; Mathisen, Anders S. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   Hovedmålet i prosjektet Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker har vært å gjennomgå aktuelle tiltak som kan forebygge plassering av barn og unge utenfor hjemmet, og vurdere hvordan Familiesenteret og Ungdomskontakten ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   Introduction NOVA has completed an evaluation of the mentor project "Nattergalen", commissioned by the Ministry of Children, Equality and Inclusion (BLD). This was a three-year project initiated in 2008, involving eight ...
  • Gjøre sammen eller hver for seg? 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   I dette notatet argumentere vi for at datasamordning også må forstås som et spørsmål om organisering. Datasamordning kan fremme en helhetlig tenkning om flom og skredforebygging. Det finnes imidlertid sjelden et helhetlig ...
  • Globalisering og boligpolitikk 

   Indset, Marthe; Johannessen, Katja; Søholt, Susanne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Gjennom tre forskjellige bidrag belyser denne rapporten hvordan nasjonal og kommunal boligpolitikk og forhold i boligmarkedet blir på virket av globalisering. EØS-avtalen legger føringer for politikken og åpner for fri ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Basberg; Storø, Jan (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2017)
   Background The study was initiated in 2014 by the Directorate for Children, Youth and the Family. The main objective was to generate knowledge that can be used in the ongoing work to develop the quality of care in residential ...
  • Gode intensjoner søker eierskap 

   Brusdal, Ragnhild; Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2010)
   Retningslinjene for markedsføring mot barn og unge er løst forankret og trenger et klarere eierskap skal de fungere Tilknyttede prosjekter none
  • Gode intensjoner – holder det? 

   Schafft, Angelika; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2012)
   Mange arbeidsgivere som deltok på ”gjestebud” har fått ny og viktig kunnskap som kan bidra til at flere personer med psykiske lidelser kommer i jobb eller beholder jobben sin. Det er imidlertid kun et mindretall som opplyser ...
  • Gode modeller for verdiskaping med grunnlag i kulturarv i by 

   Holm, Arne (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016)
   Studien ser på særlig bykommuners muligheter for å komme i en forhandlingssituasjon overfor private aktører, med formål å sikre og videreutvikle de verdier som ligger i byenes kulturarv, over i nye prosjekter. Hvordan ...
  • Det gode skolebygg 

   Fosstenløkken, Siw M. (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Denne rapporten bygger på litteraturgjennomgang og gir en kunnskapsoversikt på området Det Gode Skolebygg ved å sammenlikne nasjonale tverrfaglige prosjekt i Sverige, Danmark, USA og Australia. Rapporten vektlegger sentrale ...
  • Gode skoler - gode for alle? 

   Bakken, Anders; Danielsen, Kirsten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   The project Does the Knowledge Promotion reform also promote equality in achievement? is part of an ongoing evaluation of a major educational reform which takes place in Norwegian primary and secondary schools from 2006 ...