Now showing items 1036-1055 of 3159

  • Gammel industri med nytt innhold 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Wathne, Christin Thea (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
   Denne rapporten gir en analyse av de organisatoriske endringene som ble gjennomført ved TINE Heimdal i perioden fra 2001 og frem til i dag – endringer som innebærer en overgang fra en kontrollerende bedrift til en som er ...
  • Gammel industri med nytt innhold 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Wathne, Christin Thea (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
   Denne rapporten gir en analyse av de organisatoriske endringene som ble gjennomført ved TINE Heimdal i perioden fra 2001 og frem til i dag – endringer som innebærer en overgang fra en kontrollerende bedrift til en som er ...
  • Gang- og sykkelbru av FRP-kompositt 

   Grinderud, Farida; Tran, Thu Thi Minh; Belova, Anna (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
  • Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger 

   Engebrigtsen, Ada; Fraenkel, Johanna; Pop, Daniel (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2014)
   Background This report on "Streetlife . The situation of foreign citizens that beg" is commissioned by the Ministry of Justice and Security. Since around 2007, we have seen an increasing migration of foreign citizens ...
  • Gåatome - laanta jí¯h juhtemegeajnoeh - 

   Berg-Nordlie, Mikkel; Skålnes, Sigrid (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012)
   Rapporten er ei evaluering av reindriftas distriktsinndeling i Nordland og områdegrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Begge disse to delene av arbeidet fokuserer på medvirkning i grensereguleringsprosessen, og på ...
  • Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse 

   Schjøll, Alexander; Vittersø, Gunnar (Oslo, SIFO, 2010)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke omfanget og betydningen av gårdsmat og gårdshandel som et tilbud til forbrukere og ferierende turister i Norge. Rapporten diskuterer spesielt hvordan gårdshandel inngår som del ...
  • Gender Roles: a Barrier for Political Participation? 

   Lien, Sigrid Haugan; Solheim, Une; Herheim, Kristine Elisabeth; Hansen, Mariell (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
  • Gjeld til å bære? 

   Gulbrandsen, Lars Petter (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007)
   Nordmenn låner til bolig som aldri før. Over tid har et økende antall husholdninger skaffet seg boliglån, og de utestående beløp øker stadig. Samtidig er det også stadig flere som benytter seg av ulike tilbud om forbrukskreditt. ...
  • Gjeldsordninger i velstands-Norge 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oslo, SIFO, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 193 gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete — 97 fra 1999 og 96 fra 2004. Sammensetningen av søkergruppen på de to måletidspunktene sammenliknes for å identifisere variasjoner i ...
  • Gjeldsordninger under press 

   Poppe, Christian (SIFO, Nydalen, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 78 endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003. Rapporten tar bl.a. for seg begrunnelsene for begjæringene, de økonomiske endringene som er skjedd i skyldnernes økonomi siden ...
  • Gjennom nåløyet 

   Søholt, Susanne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   Rapporten omhandler hva slags fremgangsmåter og strategier som utvikles i etniske miljøer over tid for å ta hånd om egen boligsituasjon, og hvordan strategiene varierer mellom tre grupper. På et overordnet nivå handler ...
  • Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009 

   Kristofersen, Lars Bjarne; Mathisen, Anders Spiten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   Hovedmålet i prosjektet Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker har vært å gjennomgå aktuelle tiltak som kan forebygge plassering av barn og unge utenfor hjemmet, og vurdere hvordan Familiesenteret og Ungdomskontakten ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   Introduction NOVA has completed an evaluation of the mentor project "Nattergalen", commissioned by the Ministry of Children, Equality and Inclusion (BLD). This was a three-year project initiated in 2008, involving eight ...
  • Gjøre sammen eller hver for seg? 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   I dette notatet argumentere vi for at datasamordning også må forstås som et spørsmål om organisering. Datasamordning kan fremme en helhetlig tenkning om flom og skredforebygging. Det finnes imidlertid sjelden et helhetlig ...
  • Gjøres det nok? 

   Arnesen, Kaare Wilberg (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-04)
  • GK Varmepumpe koblet mot sjøvann og solenergi: Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg. 

   Halvorsen, Henriette; Valdemarsson, Teresa; Skregelid, Stine Lise F.; Veddeng, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
   I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; ...
  • Globalisering og boligpolitikk 

   Indset, Marthe; Katja Johannessen; Søholt, Susanne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Gjennom tre forskjellige bidrag belyser denne rapporten hvordan nasjonal og kommunal boligpolitikk og forhold i boligmarkedet blir på virket av globalisering. EØS-avtalen legger føringer for politikken og åpner for fri ...