Now showing items 410-429 of 2658

  • E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ 

   Lorentzen, Hilde; Marte Winsvold (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Elektronisk innbyggerinitiativ er et program som gjør det mulig for innbyggerne i en kommune å fremme og signere forslag til kommunestyret via kommunens hjemmesider. E-initiativ gjør det altså mulig å benytte seg av ...
  • Early childhood development i Namibia 

   Sørensen, Thea Elisabeth Røed; Fossedal, Jenny (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
  • Education and Civic Engagement among Norwegian Youths 

   Lauglo, John (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   This report discusses the connection between education and civic engagement among Norwegian youth: What role does education play in building civic engagement among youths under conditions where the great majority of them ...
  • Educational choice and persistence in male and female dominated fields 

   Mastekaasa, Arne; Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Even though female students now make up more than half of all higher education students in many countries, the distribution of women across fields of study is still very uneven. This study examines the gendered nature of ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   «Lindesneslosen» er et prosjekt (2014 – 2017) som prøver ut Supported Employment (SE) i skolen med ambisjon om å redusere unge menneskers utenforskap og frafall fra skole og arbeid i Lindesnes­regionen. Målgruppa er ungdom ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   «Lindesneslosen» er et prosjekt (2014 – 2017) som prøver ut Supported Employment (SE) i skolen med ambisjon om å redusere unge menneskers utenforskap og frafall fra skole og arbeid i Lindesnes­regionen. Målgruppa er ungdom ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får ...
  • Egenforsørgede eneforsørgere 

   Skevik, Anne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Denne rapporten handler om aktiviseringspolitikk ("arbeidslinja") overfor enslige forsørgere i seks land på 1990-tallet. Landene er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Rapporten har tre ...
  • EIA Screening 

   Martin Lund-Iversen; Silvia Mete (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
   Last ned gratis The study has been commissioned by the Norwegian Ministry for the Environment, in order to gain insight into how EIA screening has been conducted in some EU countries, and the experience gained. ‘EIA ...
  • Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

   Aarland, Kristin (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder også hushold med lave inntekter. I notatet analyserer vi mulighetene for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale ...
  • Ekstra fridager til seniorer 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Denne undersøkelsen omhandler seniorer i statlige virksomheter med en relativt stor andel ansatte på 61 år og over. Et stort flertall av dem som svarte på spørreundersøkelsen, jobbet i Universitets- og høyskolesektoren. ...
  • Ekstra fridager til seniorer 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Denne undersøkelsen omhandler seniorer i statlige virksomheter med en relativt stor andel ansatte på 61 år og over. Et stort flertall av dem som svarte på spørreundersøkelsen, jobbet i Universitets- og høyskolesektoren. ...
  • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle. 

   Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
   Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
  • Eldre år, lokale variasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   The focus is in this report on local variation in older years - how ageing and later life is played out in, and influenced by, local surroundings. The Norwegian Life-Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) is based ...
  • Eldre innvandrere og organisasjoner 

   Annaniassen, Erling; Kristiansen, Inger Hege (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   This report is a part of a more comprehensive study about the adaption to care services among elderly ethnic minorities in Norway. This project is financed by the Royal Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. ...
  • Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester 

   Nergård, Trude B. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008)
   This report comes out of a small research project commissioned to NOVA by the Administration for health and welfare in the Municipality of Oslo, who wanted better documentation on the «needs for care services for the elderly ...
  • Eldre med innvandrerbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun; Nergård, Trude B. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007)
   A central question is how to give elderly from the majority- and minority populations in Norway equivalent care services. In the project «Care Services for elderly persons with a non-western ethnic minority background» the ...