Now showing items 359-378 of 2296

  • E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ 

   Lorentzen, Hilde; Winsvold, Marte (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Elektronisk innbyggerinitiativ er et program som gjør det mulig for innbyggerne i en kommune å fremme og signere forslag til kommunestyret via kommunens hjemmesider. E-initiativ gjør det altså mulig å benytte seg av ...
  • Education and Civic Engagement among Norwegian Youths 

   Lauglo, John (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   This report discusses the connection between education and civic engagement among Norwegian youth: What role does education play in building civic engagement among youths under conditions where the great majority of them ...
  • Educational choice and persistence in male and female dominated fields 

   Mastekaasa, Arne; Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Even though female students now make up more than half of all higher education students in many countries, the distribution of women across fields of study is still very uneven. This study examines the gendered nature of ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   «Lindesneslosen» er et prosjekt (2014 – 2017) som prøver ut Supported Employment (SE) i skolen med ambisjon om å redusere unge menneskers utenforskap og frafall fra skole og arbeid i Lindesnes­regionen. Målgruppa er ungdom ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får ...
  • Effekten av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstilingsannonser. En studie av hvordan menn og kvinner påvirkes av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstillingsannonser, og hvordan virksomheter forholder seg til dette 

   Geving, Hanna Strand; Hjelmeland, Ida Marie Søreide (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Statistikk viser at det finnes en kjønnsubalanse blant innehavere av topplederstillinger i norske virksomheter, og at Norge fortsatt har en lang vei å gå for et likestilt arbeidsliv. Forskere har undersøkt flere mulige ...
  • Egenforsørgede eneforsørgere 

   Skevik, Anne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Denne rapporten handler om aktiviseringspolitikk ("arbeidslinja") overfor enslige forsørgere i seks land på 1990-tallet. Landene er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Rapporten har tre ...
  • EIA Screening 

   Lund-Iversen, Martin; Mete, Silvia (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
   Last ned gratis The study has been commissioned by the Norwegian Ministry for the Environment, in order to gain insight into how EIA screening has been conducted in some EU countries, and the experience gained. ‘EIA ...
  • Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

   Aarland, Kristin (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder også hushold med lave inntekter. I notatet analyserer vi mulighetene for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale ...
  • Ekstra fridager til seniorer 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Denne undersøkelsen omhandler seniorer i statlige virksomheter med en relativt stor andel ansatte på 61 år og over. Et stort flertall av dem som svarte på spørreundersøkelsen, jobbet i Universitets- og høyskolesektoren. ...
  • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle. 

   Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
   Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
  • Eldre år, lokale variasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   The focus is in this report on local variation in older years - how ageing and later life is played out in, and influenced by, local surroundings. The Norwegian Life-Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) is based ...
  • Eldre innvandrere og organisasjoner 

   Annaniassen, Erling; Kristiansen, Inger-Hege (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   This report is a part of a more comprehensive study about the adaption to care services among elderly ethnic minorities in Norway. This project is financed by the Royal Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. ...
  • Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester 

   Nergård, Trude B. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008)
   This report comes out of a small research project commissioned to NOVA by the Administration for health and welfare in the Municipality of Oslo, who wanted better documentation on the «needs for care services for the elderly ...
  • Eldre med innvandrerbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun; Nergård, Trude B. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007)
   A central question is how to give elderly from the majority- and minority populations in Norway equivalent care services. In the project «Care Services for elderly persons with a non-western ethnic minority background» the ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   This research report addresses the challenges of housing provision in light of the ageing society. The proportion of the population over 70 years old may increase from 9 per cent to 19 per cent between 2016 and 2060, ...
  • Eldres bruk av digitale verktøy og internett: 

   Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2014)
   Denne rapporten, gjennomført av SIFO på oppdrag fra Deltasenteret, tar vi seg den eldre befolkningens digitale hverdag. Datagrunnlaget er hentet inn av Norstat i oktober/november 2014, og består av 1000 eldre i alderen ...
  • Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag 

   Solem, Per Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   This report is based on analyses of the Norwegian Senior Policy Barometer among employed persons and leaders. Data are collected by telephone interviews for each of seven years, from 2003 to 2009. Samples are nationally ...
  • Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå 

   Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2013)
   Nummer: 10-2013 Tilknyttede prosjekter Eldre forbrukere i såbare situasjoner