Now showing items 287-306 of 2296

  • Dagligvarehandel på nett og i fysisk butikk, er det noen forskjell? En kvalitativ studie av studenters handelsatferd 

   Eide, Hanna Schjerva; Sahbaz, Asja (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Temaet i oppgaven er forskjeller i studenters kjøpsatferd når det kommer til mathandel i butikk og på nett. Bransjen går gjennom en moderniseringsprosess som karakteriseres av større tilværelse på nett.
  • Dagligvareportal 

   Nærby, Ane (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.
  • Dagligvareportalen og kvalitet 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (2015)
   Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) anbefalte at det ble utviklet et verktøy som ville gjøre det lettere for forbrukerne å sjekke vareutvalg og -kvalitet og for å kunne sammenlikne priser. I forbindelse med utviklingsarbeidet ...
  • Dagligvaretilgang i ulike regioner - utvikling 1980-2000 

   Lavik, Randi (Lysaker, SIFO, 2001)
   Nummer: 5-2001
  • Datakvalitet i Ung i Oslo 2006 

   Elstad, Jon Ivar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   I 2006 gjennomførte NOVA en stor datainnsamling, Ung i Oslo 2006, der omlag 11.500 Oslo-elever i 14-17-årsalderen deltok ved å besvare et spørreskjema distribuert på skolene. Notatet diskuterer om måten datainnsamlingen ...
  • Dataoverføring fra PLS til sky 

   Dreyer, Christoffer Larsen; Foyn, Petter Hellum; Gazimagamaev, Sjamil Mosajevitsj; Kirmichi, Margarita (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   Oppgaven går ut på å sette opp en PLS for kommunikasjon med en skytjeneste via en GSM-ruter. Oppsettet gjør et mulig for PLSen å laste opp og lagre måledata på skyen over mobilnettet uavhengig av hvor PLS skal holdes til. ...
  • De andres virkelighet - En analyse av hvordan 360-filmer i The New York Times skaper nærhet til subjektene 

   Krosby, Silje Lunde (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Teknologien har alltid spilt en viktig rolle i journalistikken og i utviklingen av hvordan publikum møter "de andre". Stadig bedre teknologi gir stadig større grad av nærhet, identifikasjon og empati. I dag omtales virtuell ...
  • De tusen första (potentiellt traumatiserande) dagarna - En litteraturstudie om traumatiserade asylsökande mödrar och deras små barn 

   Jones, Maja Björkman (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   I 2015 översteg antal människor på flykt i världen för första gången 60 miljoner. Runt 30.100 av dem kom till Norge för att söka asyl och i slutet av 2016 var det ca. 199.000 personer med flyktingbakgrund bosatt i landet. ...
  • Dealing with Difference: Two classrooms, two countries 

   Seeberg, Marie Louise (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Rapporten er basert på et halvt års sosialantropologisk feltarbeid i en grunnskole i Oslo og et tilsvarende feltarbeid i en grunnskole i Amsterdam. Diskusjoner om et flerkulturelt samfunn må forstås på bakgrunn av hvordan ...
  • Decentralization in Nepal: Laws and Practices 

   Dhungel, Dwarika Nath; Haug, Marit; Sapkota, Mahendra Raj; Regmi, Pradyuman Prasad (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   This report analyses the legal framework for local governance in Nepal and how it is practiced in six districts. It focuses specifically on transfer of resources and delivery of services, how various groups participate ...
  • Definisjonsmakt og maktstrukturer i barnevernet. En drøfting av definisjonsmakt og maktstrukturer i barnevernet ved hjelp av Foucault 

   Wagenius, Camilla (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Som barnevernspedagog vil jeg møte barn og voksne med en vanskelig livssituasjon. Dette er mennesker som står i faresonen for å bli ekskludert og marginalisert i samfunnet. Det er helt sentralt hvordan systemet forstår, ...
  • Delegation of Regulation 

   Nilssen, Tore; Kundu, Tapas (2017)
  • Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge 

   Pettersen, Lene; Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   Denne rapporten presenterer empiri og analyse av et omfattende kvalitativt studie som ble gjennomført av SIFO september-desember 2016. Deltakerne i delingsøkonomien er mange, og fordi de kan ha både ulik og vekslende status, ...
  • Delingsøkonomien i Norge 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   SIFO har undersøkt nordmenns erfaringer med nettbasert deling, deling i sosiale medier, bruktmarkeder på nettet og utenfor nettet og deling i nære relasjoner. Forskerne Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad har også undersøkt ...
  • Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst 

   Berg, Lisbet; Kjørstad, Ingrid (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
   Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner vi nå, ett og et halvt år senere, at så mange som en av tre har benyttet delingstjenester. Basert på tre indikatorer hentet ...
  • Deltid, kompetanse og inkludering – tilstand og muligheter 

   Halrynjo, Sigtona; Steen, Arild Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Dette notatet av AFI-forskerne Halrynjo, Sigtona og Arild H. Steen, viser at tre av ti ansatte i såkalte velferdsyrker er usikre på om de kommer til å fortsette i jobben. På oppdrag fra Delta har Arbeidsforskningsinstituttet ...
  • Deltidsutdanningen i sykepleie - Rekruttering, tilfredshet, kompetanse og møte med arbeidslivet 

   With, Mari Lande (Høgskolen i Oslo, 2009)
   Denne  rapporten  omhandler  tidligere  studenter  ved  deltidsutdanningen  i  sykepleie  ved  Høgskolen i Oslo (HiO). Hensikten med rapporten er å øke kunnskapen om sykepleiere som  rekrutteres til og er utdannet ved de ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Aas, Kari Bakken (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Bakgrunn: Demens er fellesbetegnelsen på sykdommer som rammer flere funksjoner i hjernen. Denne sykdommen rammer omtrent 10.000 personer hvert år. I dag lever ca. 71.000 personer med en demens sykdom i Norge. Personer som ...
  • Democracy promotion through schools in Ukraine: Mid-term evaluation of the European Wergeland Centre’s Schools for Democracy Programme 

   Holm-Hansen, Jørn; Rabinovych, Maryna (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2021-03)
   The Schools for Democracy programme supports education reforms in Ukraine in the period in 2017-2021. The mid-term evaluation found that the programme is in accordance with national and donor priorities and is well linked ...
  • DEMOCRATIC LEGITIMACY - Working agreement or rational consensus? 

   Eriksen, Erik Oddvar (Høgskolen i Oslo, 2006)
   The quest for deliberative democracy is connected to the difficulties with what we for the sake of simplicity refer to as a voting model of democracy.1 This model holds elections and votes as the central features of ...